Systemy Oddymiania

Email Drukuj

Systemy oddymiania grawitacyjnego

systemy oddymiania klapa jaworzno slask rop czujka


Według Rozporządzenia Ministra system oddymiania ma przede wszystkim zapewnić bezpieczną ewakuacje poprzez:
zabezpieczenie przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno - budowlanych dróg ewakuacyjnych,
w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno - budowlanych zapewniających usuwanie dymu;

Firma B&M Tomasz Majchrzak zajmuje się kompleksowo instalacjami systemów oddymiania. Zajmujemy się pomocą/konsultacjami już we wczesnych fazach projektu budowlanego. Projektując system oddymiania zapewniamy zatwierdzenie jego przez rzeczoznawcze ds. ppoż. Po wykonanym projekcie, zapewniamy montaż urządzeń i okablowania instalacji oddymiania, oraz wykonanie pomiarów elektrycznych i prób funkcjonalnych. Wykonana na Państwa obiektach instalacja oddymiania według przepisów prawnych wymaga konserwacji, nie rzadziej niż raz w roku, jednak według dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) urządzeń.W skład systemu oddymiania najczęściej wchodzi:centrala system oddymiania jaworzno chrzanow konserwacja montaz projektowanie
- klapa oddymiająca
- siłownik elektryczny
- czujka dymu
- ręczny ostrzegacz pożaru (ROP)
- kable pożarowe


Dodatkowo:
- czujka deszcz-wiatr
- przycisk przewietrzania
- centrala pogodowa


Systemy oddymiania sterowane są:
- pneumatycznie
- elektrycznie
- mechanicznie
- pneumatyczno-elektrycznie


Jak już na początku wspomnieliśmy oddymianie grawitacyjne ma za zadanie zabezpieczyć przed zadymieniem drogi ewakuacyjne. Mało kto wie, że najczęściej w pożarach ludzie giną nie w płomieniach tylko przez zaczadzenie dymem lub zatrucie gazami. Dlatego wykrycie dymu przez czujkę dymu lub wykrycie wzrostu temperatury przekazuje sygnał do centrali oddymiania, która wysyła impuls do siłowników. W tym momencie rozpoczyna się uruchamianie klap czy to elektrycznie czy pneumatycznie przez zbiorniki CO.Możliwe jest również uruchomienie klap przez ręczne ostrzegacze pożaru (ROP) lub z innego systemu np. sygnalizacji pożaru - SSP. Systemy oddymiania, najczęściej współpracują z innymi systemami jak wcześniej wspomniana sygnalizacja pożaru, instalacja tryskaczowa, system napowietrzający, kurtyny dymowe.

Zobacz także:

- Przeglądy, remonty, konserwacja, legalizacja, pomiary hydrantowe, gaśnica proszkowa itp.
- Systemy oddymiania - montaz i konserwacja, klapy dymowe, napowietrzanie klatki, obiekty Jaworzno, Chrzanów, cały Śląsk
- Sygnalizacja pożaru - montaz i konserwacja, centrale strerujące, DSO, SSP, monitoring
- Nadzór ppoż nad obiektami